Начало


“ДАНИС” ООД е основана през 1990 година като търговска и консултантска фирма, специализирала своята дейност в няколко основни направления:
- трансфер на технологии и търговска дейност: “ДАНИС” ООД е представител за България на водещи световни фирми (производители на части и съоръжения), работещи по проекти в областта на енергетиката, химическата промишленост, рафинериите и др.;
- консултантска дейност и маркетинг: предоставя информация относно текущите европейски и национални финансиращи програми, предоставя услуги за проучване условията на кандидатстване, проучване на възможностите за финансиране, изготвяне, координация и управление на проекти.
“ДАНИС” ООД е основател на ТПП -гр. Враца,. Понастоящем фирмата е пряк член на БТПП –гр. София, а управителят и е член на Управителния Съвет на БТПП.